Yrkessvenska – Vård och omsorg

Funktionshinder Rullator
När en kroppsdel inte fungerar som vanligt. En rullator är ett funktionshjälpmedel.
      Funktionshinder
      Rullator
Rullstol Personlig assistent
En rullstol är också ett funktionshjälpmedel. Många funktionshindrade behöver hjälp av personlig assistent.
      Rullstol
      Personlig assistent
Serviceboende Omsorg
Boende där man kan få hjälp dygnet runt. Att visa omsorg är att vårda, bry sig om och hjälpa en annan person.
      Seviceboende
      Omsorg
Äldreomsorg Friskvård
Att vårda, bry sig om och hjälpa äldre människor. Saker människor gör för att hålla sig friska och sunda.
      Äldreomsorg
      Friskvård
Ha hälsan Må bra
Att känna sig frisk. Att vara nöjd och tillfreds.
      Ha hälsan
      Må bra
Motion Träna
Rörelse/aktiviteter för att hålla kroppen i gång kallas motion. Människor som tränar har ofta ett mål som de vill uppnå.
      Motion
      Träna
Recept Apotek
Ett papper från läkare som man tar med till apotek. Plats där man hämtar medicin.
      Recept
      Apotek
Läkemedel (medicin) Remiss
Ämnen som förebygger, lindrar eller botar sjukdomar. En läkare (doktor) skickar dig till en specialist och skriver remiss (skickar information om din sjukdom).
      Läkemedel
      Remiss
Penicillin (antibiotika) Blodprov/urinprov
Ett läkemedel som hjälper mot infektioner/bakterier. Genom att ge blod- eller urinprov på en hälsocentral kan sjukdomar upptäckas.
      Penicillin
      Blodprov
Blodtrycksmätare/blodtrycksmanschett Feber
En blodtrycksmätare mäter trycket inuti dina blodkärl. När kroppstemperatur visar mer än 37,5 grader har en person feber.
      Blodtrycksmätare
      Feber
Termometer Vårdpersonal
En apparat som mäter temperatur i kroppen. Personer som jobbar på en plats där det ges vård.
      Termometer
      Vårdpersonal
Patient Akutfall
En person som är sjuk och får hjälp av en läkare kallas patient. När man är sjuk/skadad och söker direkt hjälp på en hälsocentral eller sjukhus.
      Patient
      Akutfall
Akutmottagning Sjukresebidrag
Med ambulans kommer du alltid till en akutmottagning på ett sjukhus. Du får ofta betalt för resesträckan mellan din bostad/hemmet och sjukhus.
      Akutmottagning
      Sjukresebidrag
Högkostnadsskydd (för medicin) Besöksavgift
Du betalar aldrig mer än 2200 kr för medicin under ett år. Du betalar 200 kr för läkarbesök på hälsocentral.
      Högkostnadsskydd
      Besöksavgift
SOS alarm 112 114 14
Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö. Behövs ambulans ringer man detta nummer. Polisens nummer vid icke-akuta händelser. Vill du göra polisanmälan, ge tips och upplysningar ringer du detta nummer.
      SOS alarm112
      11414
1177 113 13
Sjukvårdsrådgivning Informationsnummer vid olyckor och kriser
      1177
      11313