Många eller mycket

Många eller mycket

Skriv många eller mycket till dessa frågor.