Träna vokaler

Aa
      Aa vokaler
Ee
      Ee vokaler
Ii
      Ii vokaler
Oo
      Oo vokaler
Uu
      uu vokaler
Yy
      Yy vokaler
Åå
      Åå vokaler
Ää
      Ää vokaler
Öö
      Öö voklaer
I – Y Lyssna
ila – yla
      Ila - yla
iller – ylle
      iller- ylle
irra – yra
      irra - yra
ister – yster
      ister - yster
ivrig – yvig
      ivrig - yvig
ni – ny
      ni - ny
nia – nya
      nia - nya
nickel – nyckel
      nickel - nyckel
Å – Ä – Ö Lyssna
åra – ära – öra
      åra - ära - öra
årstid – ärlig – ösregn
      årstd - ärlig - ösregn
åska – äska – önska
      åska - äska -önska
få – färdig – föra
      få - färdig -föra
gås – gäss – gök
      gås - gäss -gök
hår – här – hör
      hår - här -hör
kåk – käk – kök
      kåk -käk -kök
plåt – plätta – plöja
      plåt - plätta - plöja